صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۱۰۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۳/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۲۳,۱۶۷,۱۱۰,۹۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۲۳,۳۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۲۳,۱۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۲۳,۱۶۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۳/۰۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۰
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۸۲۳,۳۴۴ ۸۲۳,۱۶۷ ۸۲۳,۱۶۷ ۰ ۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲۳,۱۶۷,۱۱۰,۹۸۵
  ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۸۲۲,۸۶۴ ۸۲۲,۶۸۷ ۸۲۲,۶۸۷ ۰ ۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲۲,۶۸۷,۳۲۶,۷۵۷
  ۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۸۲۲,۱۴۷ ۸۲۱,۹۷۱ ۸۲۱,۹۷۱ ۰ ۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲۱,۹۷۱,۱۰۱,۰۷۶
  ۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۸۲۱,۸۹۴ ۸۲۱,۷۱۸ ۸۲۱,۷۱۸ ۰ ۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲۱,۷۱۸,۲۳۵,۱۹۷
  ۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۸۲۱,۹۶۲ ۸۲۱,۷۸۶ ۸۲۱,۷۸۶ ۰ ۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲۱,۷۸۵,۷۸۱,۱۳۰
  ۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۸۲۲,۰۲۹ ۸۲۱,۸۵۳ ۸۲۱,۸۵۳ ۰ ۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲۱,۸۵۳,۳۲۷,۰۶۳
  ۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۸۲۱,۰۰۹ ۸۲۰,۸۳۳ ۸۲۰,۸۳۳ ۰ ۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲۰,۸۳۲,۸۵۳,۰۳۳
  ۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۸۲۰,۴۵۲ ۸۲۰,۲۷۶ ۸۲۰,۲۷۶ ۰ ۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲۰,۲۷۶,۱۰۲,۸۴۸
  ۹ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۸۲۰,۲۶۷ ۸۲۰,۰۹۲ ۸۲۰,۰۹۲ ۰ ۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲۰,۰۹۱,۸۵۱,۰۵۵
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۸۲۰,۱۳۳ ۸۱۹,۹۵۸ ۸۱۹,۹۵۸ ۰ ۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱۹,۹۵۷,۷۶۵,۰۴۹
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ ۸۱۸,۵۶۷ ۸۱۸,۳۹۲ ۸۱۸,۳۹۲ ۰ ۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱۸,۳۹۲,۴۰۸,۲۳۱
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ ۸۱۸,۶۳۵ ۸۱۸,۴۶۰ ۸۱۸,۴۶۰ ۰ ۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱۸,۴۵۹,۹۰۸,۶۰۴
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ۸۱۸,۷۰۲ ۸۱۸,۵۲۷ ۸۱۸,۵۲۷ ۰ ۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱۸,۵۲۷,۴۰۸,۹۷۷
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ ۸۱۸,۳۸۲ ۸۱۸,۲۰۷ ۸۱۸,۲۰۷ ۰ ۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱۸,۲۰۷,۲۹۱,۸۹۸
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ۸۱۸,۴۴۹ ۸۱۸,۲۷۵ ۸۱۸,۲۷۵ ۰ ۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱۸,۲۷۴,۷۸۸,۸۱۰
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۸۱۸,۱۶۳ ۸۱۷,۹۸۹ ۸۱۷,۹۸۹ ۰ ۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱۷,۹۸۹,۰۰۲,۷۱۰
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ ۸۱۸,۲۲۲ ۸۱۸,۰۴۷ ۸۱۸,۰۴۷ ۰ ۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱۸,۰۴۷,۴۱۱,۷۵۵
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ ۸۱۷,۵۵۶ ۸۱۷,۳۸۲ ۸۱۷,۳۸۲ ۰ ۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱۷,۳۸۲,۰۶۱,۲۰۶
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ ۸۱۷,۶۲۴ ۸۱۷,۴۵۰ ۸۱۷,۴۵۰ ۰ ۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱۷,۴۴۹,۵۴۷,۷۳۸
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ ۸۱۷,۶۹۱ ۸۱۷,۵۱۷ ۸۱۷,۵۱۷ ۰ ۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱۷,۵۱۷,۰۳۴,۲۷۰
  مشاهده همه