صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۱۰۴
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۰.۰۶ ۰.۸۱ ۲۳.۷۳ ۱,۸۳۱.۰۸
۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۰.۰۹ (۲.۳۵) ۳۷.۴۱ (۹۹.۹۸)
۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۰.۰۳ (۱.۴۸) ۱۱.۸۹ (۹۹.۵۷)
۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۸) ۰
۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۳) ۰
۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۰.۱۲ ۰.۶۵ ۵۷.۳۵ ۹۶۷.۲۵
۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۰.۰۷ ۰.۵۳ ۲۸.۱۲ ۵۸۹.۰۱
۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۰.۰۲ ۰.۶۹ ۸.۵۳ ۱,۱۱۳.۴۵
۹ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰.۰۲ ۰.۲۱ ۶.۱۵ ۱۱۱.۴۷
۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۰.۱۹ (۱.۰۱) ۱۰۰.۹۳ (۹۷.۵)
۱۱ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۹) ۰
۱۲ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۴) ۰
۱۳ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ۰.۰۴ ۰.۸۷ ۱۵.۳۴ ۲,۲۳۶.۸۵
۱۴ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۹) ۰
۱۵ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ۰.۰۳ ۰.۶۸ ۱۳.۶۱ ۱,۰۷۳.۷۵
۱۶ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ (۰.۰۱) ۳.۲۵ (۲.۵۵) ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱
۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ ۰.۰۸ (۲.۸) ۳۴.۵۶ (۱۰۰)
۱۸ ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۹) ۰
۱۹ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۵) ۰