صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۱۰۴
هزینه‌های صندوق

 

فهرست هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، در اساسنامه قید شده‌ است. برخی از این هزینه‌ها، نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به طور کلی غیرقابل ­پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آن‌ها بستگی دارد. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینة سود تسهیلات بانکی، هزینة نگهداری اوراق بهادار بی‌نام صندوق یا هزینة نقل و انتقال وجوه صندوق، از طریق مذاکرة مدیر صندوق با ارائه‌دهندگان این خدمات یا تسهیلات تعیین می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها، مبلغ از پیش تعیین شده‌ای است که در این امیدنامه آمده است.

آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:

نحوه محاسبه هزینه‌های صندوق

عنوان هزینه

شرح نحو محاسبه هزینه

کارمزد مدیر

سالانه معادل 2% از سرمایه صندوق

در صورت تصمیم مجمع به خاتمه فعالیت مدیر، از سوی صندوق معادل 12 برابر میانگین حق‌الزحمه 3 ماه انتهایی اداره صندوق به او پرداخت می‌گردد.

پاداش عملکرد

پاداش عملکرد مدیر نسبت به مازاد سود محقق‌شده صندوق از فروش سرمایه‌گذاری‌ها یا سود نقدی پرداختی نسبت به نرخ مرجع تعیین می‌شود. این پاداش به‌صورت پلکانی مطابق فرمول زیر محاسبه می‌گردد:

·         20 درصد از مازاد سود نسبت به نرخ مرجع

محاسبه پاداش مدیر در پایان دوره فعالیت صندوق انجام خواهد شد. عملکرد مدیر به‌صورت تجمعی از ابتدای فعالیت صندوق مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. در صورتی که در یک مقطع به دلیل خروج موفق از شرکت‌های سرمایه‌پذیر، مدیر درخواست تقسیم سود و کاهش حجم صندوق را داشته باشد، به تصویب مجمع، موضوع پاداش عملکرد مدیر به‌صورت 70 درصد نقد در پایان سال مالی و مابقی در صورت وجود به‌صورت ذخیره در زمان انحلال صندوق به مدیر پرداخت می‌شود.

نرخ مرجع: 1.5 برابر نرخ سود سپرده یک ساله مصوب شورای پول و اعتبار در سال پرداخت است.    

کارمزد متولی

در هرسال پنج در هزار (0/005) از متوسط خالص ارزش دارایی­ های صندوق که حداقل 300 میلیون و حداکثر 500 میلیون ریال است.

حق‌الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 300 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و همزمان با مخارج یادشده حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت گردد.

 

هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذ‌ار پرداخت شود عبارتند از: کارمزد پذیره نویسی و معاملات واحدهای سرمایه گذاری مطابق مقررات مربوطه.