صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۴۰۵۲۷۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۱۱۱۱
هزینه‌های صندوق

 

فهرست هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي‌هاي صندوق، در اساسنامه قيد شده‌ است. برخي از اين هزينه‌ها، نظير هزينه‌هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق، به طور کلي غيرقابل ­پيش‌بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آن‌ها بستگي دارد. برخي ديگر از هزينه‌ها نظير کارمزد معاملات، هزينة سود تسهيلات بانکي، هزينة نگهداري اوراق بهادار بي‌نام صندوق يا هزينة نقل و انتقال وجوه صندوق، از طريق مذاکرة مدير صندوق با ارائه‌دهندگان اين خدمات يا تسهيلات تعيين مي‌شود. برخي ديگر از هزينه‌ها، مبلغ از پيش تعيين شده‌اي است که در اين اميدنامه آمده است.

آن قسمت از هزينه‌هاي قابل پرداخت از محل دارايي‌هاي صندوق که از قبل قابل پيش‌بيني است، به شرح جدول زير است:

نحوه محاسبه هزینه‌های صندوق

عنوان هزينه

شرح نحو محاسبه هزينه

کارمزد مدير

سالانه معادل 2% از سرمایه صندوق

در صورت تصمیم مجمع به خاتمه فعالیت مدیر، از سوي صندوق معادل 12 برابر ميانگين حق‌الزحمه 3 ماه انتهايي اداره صندوق به او پرداخت مي‌گردد.

پاداش عملکرد

پاداش عملکرد مدیر نسبت به مازاد سود محقق‌شده صندوق از فروش سرمایه‌گذاری‌ها یا سود نقدی پرداختی نسبت به نرخ مرجع تعیین می‌شود. این پاداش به‌صورت پلکانی مطابق فرمول زیر محاسبه می‌گردد:

·         20 درصد از مازاد سود نسبت به نرخ مرجع

محاسبه پاداش مدیر در پایان دوره فعالیت صندوق انجام خواهد شد. عملکرد مدیر به‌صورت تجمعی از ابتدای فعالیت صندوق مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. در صورتی که در یک مقطع به دلیل خروج موفق از شرکت‌های سرمایه‌پذیر، مدیر درخواست تقسیم سود و کاهش حجم صندوق را داشته باشد، به تصویب مجمع، موضوع پاداش عملکرد مدیر به‌صورت 70 درصد نقد در پایان سال مالی و مابقی در صورت وجود به‌صورت ذخیره در زمان انحلال صندوق به مدیر پرداخت می‌شود.

نرخ مرجع: 1.5 برابر نرخ سود سپرده یک ساله مصوب شورای پول و اعتبار در سال پرداخت است.    

کارمزد متولی

در هرسال یک در هزار (0/001) از متوسط خالص ارزش دارایی­ های صندوق که حداقل 200 میلیون و حداکثر 300 میلیون ریال است.

حق‌الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 150 ميليون ريال به ازای هر سال مالی

در مورد مخارج مربوط به دريافت خدمات يا خريد کالا که مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي‌شوند، لازم است ماليات بر ارزش افزوده نيز مطابق قوانين محاسبه و همزمان با مخارج يادشده حسب مورد در حساب هزينه يا دارايي مربوطه ثبت گردد.

 

هزينه‌هايي که بايد توسط سرمايه‌گذ‌ار پرداخت شود عبارتند از: کارمزد پذیره نویسی و معاملات واحدهای سرمایه گذاری مطابق مقررات مربوطه.