صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۴۰۵۲۷۳۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۱۱۱۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۸/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۸/۰۱
اطلاعات صندوق
خبرها:
[ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ] صورتجلسه مجمع موسس
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    مشاهده همه