صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۱۰۴
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ - افزایش کارمزد متولی و حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ صورتجلسه مجمع سالانه با تغییر ارکان تغییرات امیدنامه