صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۱۰۴
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۰.۰۳ ۰.۶۹ ۱۱.۹۵ ۱,۱۲۷.۶۷
۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۰.۰۵ ۰.۱۸ ۲۰.۹۹ ۹۳.۸۶
۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۰.۰۵ (۱.۲۵) ۱۹.۶۲ (۹۸.۹۸)
۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۰.۰۵ (۰.۸۵) ۲۰.۹۳ (۹۵.۵۹)
۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۸) ۰
۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۵) ۰
۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۰.۰۳ (۰.۴۱) ۱۳.۰۸ (۷۷.۲۸)
۸ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (۰.۰۱) (۰.۴۹) (۴.۷۷) (۸۳.۴۸)
۹ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۰.۰۳ ۰.۰۸ ۱۱.۳۷ ۳۵.۴۱
۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ (۰.۰۱) (۰.۱۱) (۲.۲۵) (۳۴.۲۳)
۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۰.۰۲ (۱.۰۶) ۸.۶۴ (۹۷.۹۶)
۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۸) ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۵) ۰
۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۰ (۰.۶۲) (۰.۴۱) (۸۹.۶)
۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ (۰.۰۴) ۰.۱۷ (۱۲.۳۷) ۸۳.۶۸
۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۰.۰۳ ۲.۵۵ ۱۲.۰۱ ۹۷۶,۴۹۵.۰۶
۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۰.۰۳ ۰.۹۳ ۱۱.۹۴ ۲,۸۱۷.۸۵
۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۰.۰۲ (۰.۱۳) ۵.۶۶ (۳۸.۲۸)
۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۸) ۰