صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۱۰۴
دارندگان واحدهای ممتاز

 

صاحبان واحدهاي ممتاز

 

رديف نام تعداد
1 گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران   50,000
2  شرکت سرمایه گذاری سبحان  50,000
3 شرکت ترغیب صنعت ایران و ایتالیا   200,000