صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۰۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۱۰۴
اطلاعات کلی صندوق

اطلاعات کلي صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه با هدف جمع‌آوری منابع مالی و سرمايه‌گذاري در سهام/سهم الشرکه شرکت ها با موضوع فعالیت در صنایع" محصولات کشاورزی و دامپروری، محصولات شیمیایی، محصولات غذایی، صنایع فلزی و معدنی، صنایع کاغذ و مقوا و صنایع لجستیک و بسته بندی" است. صندوق مانده وجوه خود را می تواند به اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی تخصیص دهد. هزینه های مطالعات مربوط به سپرده ها و گواهی سپرده بانکی تخصیص دهد. هزینه های مطالعات مربوط به انتخاب صنایع هدف به عهده مدیر صندوق بوده و هیچ هزینه مازادی به صندوق تحمیل نمی کند.